Güncel Tetikleyiciler Modülü

Travma sonrası stres bozukluğu | Depresyon | Travmatik olayları yeniden yaşama | Olayla ilgili şeylerden kaçınma | Daha sinirli/gergin hissetme | Utanç, suçluluk veya olumsuz bir benlik imajı | Kasvet | Konsantrasyon sorunları | Açıklanamayan fiziksel semptomlar | Uyku sorunları | Korkular, panik, endişe, huzursuzluk | Stres | Motivasyon sorunları | Yeme sorunları | Kronik ağrı | Bağımlılıklar

"Şimdiki Zaman Tetikleyicileri" modülümüz aracılığıyla programımız, kullanıcılara şimdiki zamanda günlük yaşamlarını tetikleyen ve zorlaştıran kişileri, olayları, durumları, nesneleri vb. tanımlamalarında yardımcı olur. Amaç, bu tetikleyicileri EMDR yöntemini kullanarak işlemek ve böylece bireyi artık rahatsız etmemelerini sağlamaktır. Bu, öz-duygu düzenlemeyi öğreten tekniklerle birlikte gerçekleştirilir. Modülü tamamlayan bireyler sadece duygu düzenleme becerilerini öğrenmek ve geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda şu anda kendilerini tetikleyen durumları yönetebilir ve üstesinden gelebilirler. İhtiyaç duyulması halinde "Geçmiş Deneyimler" modülü ve "Gelecek Senaryoları" modülü de sürece dahil edilir.

BU MODÜLÜ ÜCRETSİZ DENEYİN

emdrcurrent. Kategori Etiket

Ne gibi faydalar elde edebilirsiniz?

Rahatsız edici durumlarla başa çıkma becerisi kazanmak

Geçmiş kötü deneyimlerden kurtulma

Yaşam döngüsü işlevselliğini yeniden kazanın

Durumlara karşı sağlıklı bir yaklaşım geliştirin

Amaç

Günlük yaşamda, belirli olaylar, durumlar, insanlar, görüntüler, sesler vb. bireylerin hayatlarına devam etmelerini zorlaştıran "tetikleyiciler" olarak hareket edebilir. Bu tetikleyiciler arasında nefes darlığı, görmek istemediğiniz biriyle karşılaşma, uçağa binme, kalabalık önünde konuşma veya araba kullanma gibi deneyimler yer alabilir. Mevcut Tetikleyiciler Modülünün amacı, kullanıcıların bu zorlu durumların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır.

Sonuç

Kullanıcılar, eskiden kendilerini etkileyen tetikleyicilerin artık üzerlerinde güç sahibi olmadığının farkına varırlar. Rahatsız edici durumlar çözülür ve kullanıcılar artık şimdiki anı sağlıklı bir şekilde yaşayabilir. Ayrıca, önceki tetikleyiciler ele alınmış olsa bile, kullanıcılar yaşam deneyimlerinde yeni tetikleyicilerle karşılaşabilirler. Ancak, Güncel Tetikleyiciler Modülü aracılığıyla bunların üstesinden nasıl geleceklerini öğrenmiş olurlar.

Modül taslağı

Mevcut Tetikleyiciler Modülündeki ilk adım, kullanıcının güvenli bir alan oluşturması ve hedeflerini planlamasıdır.

Kullanıcı kendini rahat ve desteklenmiş hissedebileceği güvenli bir alan yaratır. Bu alan zihinsel bir alan ya da fiziksel bir yer olabilir. Kullanıcı kendisini sakinleştiren, güvenlik hissi veren ve rahatlamasını sağlayan bir yer belirler. Bu güvenli alan, kullanıcının stresli veya tetikleyici durumlarla başa çıkmasına yardımcı olur.

Hedef planlama da bu aşamanın bir parçasıdır. Kullanıcı terapi sürecinde ulaşmak istediği hedefleri belirler ve bunlar için plan yapar. Bu hedefler, kullanıcının mevcut durumunu iyileştirmek, olumsuz düşünce ve davranışları değiştirmek veya daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek gibi çeşitli alanlarda olabilir. Kullanıcı gerçekçi, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirler.

Program, kullanıcıya bu aşamada rehberlik etmesi için çeşitli araçlar sağlar. Bu araçlar görsel yardımcılar, sesli talimatlar veya planlama kaynaklarını içerebilir. Kullanıcı güvenli alanını oluştururken ve hedeflerini planlarken desteklenir ve yönlendirilir.

Güvenli bir alan oluşturmak ve hedef planlaması yapmak, kullanıcının terapi yolculuğuna başlaması ve odaklanması için önemli bir adımdır. Bu aşama, kullanıcının güvenli bir temel oluşturmasını sağlar ve hedeflerini belirleyip bu hedefler doğrultusunda çalışarak ilerlemesini destekler.

Programımız, kullanıcıya güvenli bir alan yaratma konusunda rehberlik eder ve bu aşamada hedeflerini planlamalarına yardımcı olur. Kullanıcı, terapi yolculuğuna çıkarken desteklendiğini hisseder ve olumlu değişiklikler yapmak için motivasyon kazanır.

"Günlük Yaşamda Tetikleyicilerle Çalışmak" başlıklı bölüm Mevcut Tetikleyiciler Modülünün ikinci adımını temsil etmektedir. Bu aşamanın amacı, kullanıcının günlük yaşamındaki tetikleyici unsurlarla nasıl başa çıkacağını öğrenmesine yardımcı olmaktır.

Kullanıcı, günlük yaşamında karşılaştığı tetikleyici unsurları tanımak, fark etmek ve anlamak için bilinçli farkındalık geliştirir. Bu unsurlar belirli kişiler, yerler, olaylar, düşünceler veya duygular olabilir. Tetikleyicilerin ne zaman ortaya çıktığını ve tepkileri nasıl tetiklediğini gözlemleyerek, kullanıcı bu unsurları daha iyi anlamaya başlar.

Program, kullanıcıya tetikleyici unsurlarla başa çıkmak için başa çıkma becerileri geliştirme teknikleri sağlar. Bu teknikler farkındalık egzersizleri, nefes teknikleri, duygusal düzenleme stratejileri veya bilişsel yeniden yapılandırmayı içerebilir. Bu tekniklerin uygulanması yoluyla kullanıcı tetikleyici unsurları nasıl tespit edeceğini, etkilerini nasıl azaltacağını ve daha sağlıklı tepkiler geliştireceğini öğrenir.

"Duyarsızlaştırma ve Kaynak Yükleme" başlıklı bölüm Mevcut Tetikleyiciler Modülünün üçüncü adımını temsil etmektedir. Bu aşama, mevcut andaki tetikleyici unsurların belirlenmesini ve seçilen bir tetikleyici unsur için Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) kullanılarak duyarsızlaştırma yapılmasını içerir. Kullanıcılar gerekirse kaynak yükleme tekniklerini de kullanabilirler.

Programın rehberliğinde, kullanıcı mevcut yaşamındaki tetikleyici unsurları tanımlar. Bu unsurlar çevresel faktörler, olaylar, insanlar veya içsel düşünceler olabilir. Kullanıcı, kendisi için en önemli veya üzücü olan bir tetikleyici unsur seçer ve EMDR kullanarak duyarsızlaştırma için hedef olarak belirler.

Yeniden işleme süreci, kullanıcının seçilen mevcut tetikleyici ile ilişkisini daha sağlıklı bir şekilde düzenlemesine olanak tanır. Işık Işını tekniği bu süreci destekleyen terapötik bir tekniktir. Kullanıcı, gözlerini bir ışık huzmesine odaklayarak veya başka bir uyaranla çalışarak mevcut tetikleyiciyi daha nesnel bir şekilde yeniden işleyebilir. Bu süreç tetikleyicinin etkisini azaltır, duygusal dengeyi geri kazandırır ve olumsuz etkileri hafifletir.

Bu adımda, kullanıcı yeni bir tetikleyici anı belirlemeye ve bu tetikleyiciye odaklanan duyarsızlaştırma çalışmasına katılmaya teşvik edilir. Kullanıcı, sıkıntı verici tetikleyicinin kendisi üzerindeki etkisini azaltmak için motive edici bir adım atar.

Bu aşamada, kullanıcı bir önceki aşamada belirlenen tetikleyici ile duyarsızlaştırma çalışması yapar ve gerektiğinde kaynak yüklemesi de gerçekleştirir. Duyarsızlaştırma çalışması, travmatik veya sıkıntı verici anılara odaklanarak bunların yükünü hafifletmeyi amaçlar. Kaynak yükleme ise kullanıcının içsel güç kaynaklarına erişmeyi ve duygusal dengeyi yeniden sağlamayı amaçlar. Bu süreç, kullanıcının kendini daha güçlü ve güvende hissetmesine destek olarak terapi süreci boyunca destek sağlar.

Bu adımda kullanıcı mevcut tetikleyici uyaranları yeniden işlemeye başlar ve bu süreçte nefes çalışması ile desteklenir. Kullanıcı mevcut tetikleyici uyaranlara odaklanarak onları daha objektif bir şekilde gözlemlemeyi ve yeniden işlemeyi hedefler. Nefes çalışması zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlamayı ve duygusal dengeyi desteklemeyi amaçlar. Bu süreç, kullanıcının tetikleyici uyaranlarla daha sağlıklı bir şekilde baş etmesine ve olumsuz etkilerini azaltmasına yardımcı olmayı amaçlar.

Bu adımda, kullanıcı yeni bir güncel tetikleyici uyaran belirler ve bu uyarana odaklanan duyarsızlaştırma çalışması yapar. Kullanıcı, terapi sürecinde odaklanmak için yeni bir dış veya iç uyaran seçer. Duyarsızlaştırma çalışması, bu yeni tetikleyici uyaranın yükünü azaltmayı ve duygusal dengeyi yeniden sağlamayı amaçlar.

Bu aşamada, kullanıcı belirlenen tetikleyici ile duyarsızlaştırma çalışması yapar ve ayrıca kaynak yükleme tekniğini kullanır. Kullanıcı güçlü, destekleyici ve yatıştırıcı kaynakları belirler ve olumlu duygusal deneyimleri güçlendirmek için bu kaynaklara odaklanır. Kaynak yükleme süreci, kullanıcının iç kaynaklarını harekete geçirerek daha güçlü, huzurlu ve dengeli hissetmesini sağlar.

Bu hafta boyunca kullanıcı duyarsızlaştırma çalışmalarına devam eder ve ayrıca bir topraklama egzersizine odaklanır. Topraklama egzersizi, kullanıcının kendini güvende, dengede ve bağlı hissetmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Kullanıcı bedeniyle bağlantı kurma, enerji dengesini koruma ve şimdiki anıyla sağlıklı bir bağlantı kurma becerileri geliştirir.

Bu hafta boyunca, kullanıcı nefes çalışması yaparken yeniden işleme çalışması yapar. Kullanıcı nefes tekniklerini kullanarak derin bir rahatlama ve duygusal denge elde eder. Nefes çalışması stresi azaltır, zihni sakinleştirir ve kullanıcının işleme sürecine daha fazla odaklanmasına yardımcı olur.

Bu aşamada, kullanıcı yeni bir hedef tetikleyici belirler ve bu tetikleyiciye odaklanan duyarsızlaştırma çalışması yapar. Kullanıcı terapi sürecinde odaklanacağı yeni bir anı seçer ve bu anıyla ilişkili olumsuz etkileri azaltmayı amaçlar. Duyarsızlaştırma çalışması sırasında kullanıcı, hedef anının duygusal yükünü azaltmayı ve duygusal dengeyi yeniden sağlamayı amaçlar.

Bu hafta boyunca kullanıcı yürüyüş yaparken duyarsızlaştırma çalışmasına odaklanır. Kullanıcı yürüyüş sırasında hedef hafıza ile bağlantı kurarak duyarsızlaştırmayı pekiştirir. Yürüyüş, fiziksel aktivite ile birlikte zihinsel ve duygusal refahı artırır.

Bu hafta boyunca kullanıcı yürüyüş yaparken duyarsızlaştırma çalışmasına odaklanır. Kullanıcı yürüyüş sırasında hedef hafıza ile bağlantı kurarak duyarsızlaştırmayı pekiştirir. Yürüyüş, fiziksel aktivite ile birlikte zihinsel ve duygusal refahı artırır. Kullanıcı ayrıca doğada olmanın rahatlatıcı etkilerini de deneyimleyebilir.

Bu hafta boyunca kullanıcı bir topraklama egzersizi yaparken yeniden işleme çalışmasına odaklanır. Kullanıcı toprakla bağlantı kurmak ve enerji akışını dengelemek için topraklama egzersizleri uygular. Bu egzersizler kullanıcının güvenlik, huzur ve denge duygusunu güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca işleme sürecine daha fazla odaklanmayı kolaylaştırırlar.

Bu hafta boyunca kullanıcı işleme sürecinin son aşamasına ulaşır ve şimdiki ana odaklanır. Kullanıcı, kontrol duygusunu güçlendirmek ve duyarsızlaştırma çalışmasının etkilerini artırmak için teknikler kullanır. Seansın kapanışıyla birlikte kullanıcı terapi sürecini tamamlar ve duygusal iyilik halini geliştirmek için kazandığı becerileri günlük hayatına taşımayı hedefler.

Not: Programın tamamlanma süresi bireysel ihtiyaçlara ve ilerlemeye bağlı olarak değişebilir. Haftalar yalnızca genel bir zaman çizelgesi olarak kullanılmaktadır.

Süre

16 hafta

Zaman taahhüdü

Günde 15-45 dakika

Dil

İngilizce
Hollandaca