Achtergrond

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) vormt wereldwijd een grote ziektelast, maar er bestaan aanzienlijke barrières voor het bieden van en toegang krijgen tot behandeling voor PTSS, vooral bij vluchtelingen en in landen met een laag of middeninkomen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat zelfzorgtherapieën, zoals die via online en mobiele applicaties, effectief zijn voor veel psychische aandoeningen en de toegang tot behandeling vergroten. Online en mobiele applicaties die zelfhulpmiddelen bieden voor eye movement desensitization reprocessing (EMDR) therapie, een internationaal aanbevolen behandeling voor PTSS, worden al op grote schaal verspreid onder het publiek.

Doelstellingen

Een commentaar presenteren waarin de potentiële voordelen en risico's van zelf toegediende EMDR therapie worden geëvalueerd: ten eerste door een zoektocht uit te voeren naar bestaand peer-reviewed bewijs met betrekking tot zelf toegediende EMDR therapie; ten tweede door bestaand bewijs voor andere zelfhulp psychotherapieën te presenteren en te evalueren welk aanvullend inzicht dit zou kunnen geven in de potentiële werkzaamheid, veiligheid, verdraagbaarheid en toegankelijkheid van zelf toegediende EMDR therapie; en ten derde door de tegenstrijdige meningen van EMDR experts over het onderwerp te beschrijven.

Methode

Er werd gezocht naar artikelen over EMDR-therapie via internet, mobiele telefoons, boeken of computer. De volgende databases werden systematisch doorzocht: Medline, PsycInfo, EMBASE, AMED, CINAHL, Psychology and Behavioural Sciences, Cochrane Database en de EMDR Library.

Resultaten

Er werd slechts één klein primair onderzoek gevonden met betrekking tot zelf toegediende EMDR-therapie. De resultaten wezen op een significante afname van symptomen van PTSS, depressie, angst, ongemak en invaliditeit tussen de voorbehandeling en de 3 maanden follow-up. Er werden geen ernstige bijwerkingen gerapporteerd. Er werden echter aanzienlijke methodologische problemen ontdekt.

Conclusies

Er zijn aanwijzingen dat zelf toegediende psychotherapieën in het algemeen veilig, effectief en zeer toegankelijk kunnen zijn. Er blijven echter controverses bestaan over de veiligheid en mogelijke werkzaamheid van EMDR-therapie die zelf wordt toegediend, en er is meer gedegen onderzoek nodig. Het is van vitaal belang dat er methoden worden gevonden om de wereldwijde toegang tot effectieve PTSS-behandelingen te verbeteren, vooral gezien de huidige omvang van de migratie op de vlucht voor onrust onder de burgerbevolking.

Lees het volledige artikel hier.