Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een psychotherapeutische behandeling die ontworpen is om het leed veroorzaakt door traumatische herinneringen te verlichten. Het maakt gebruik van externe stimuli, zoals oogbewegingen, handtikken of audiostimulatie, terwijl de cliënt zich concentreert op emotioneel verontrustend materiaal.

EMDR-therapie is erop gericht om toegang te krijgen tot traumatische herinneringen en deze te verwerken om een adaptieve oplossing te bereiken, wat resulteert in minder stress, herformulering van negatieve overtuigingen en verminderde fysiologische arousal.

De therapie volgt een drieledig protocol: het aanpakken van gebeurtenissen uit het verleden, het aanpakken van huidige verontrustende omstandigheden en het opnemen van imaginaire voorstellingen van toekomstige gebeurtenissen. EMDR-therapie is uitgebreid onderzocht en wordt door verschillende organisaties erkend als een effectieve behandeling voor trauma. De behandeling bestaat uit acht fasen, waaronder het opnemen van de geschiedenis, het ontwikkelen van vaardigheden, het identificeren van doelen, het verwerken van doelen met behulp van bilaterale stimulatie, afsluiting en voortgangsevaluatie.

Eenvoudiger gezegd: EMDR-therapie is een vorm van psychotherapie die mensen helpt te genezen van emotioneel leed als gevolg van traumatische ervaringen. Het maakt gebruik van technieken zoals oogbewegingen om traumatische herinneringen te verwerken en een adaptieve oplossing te bevorderen. De therapie richt zich op het aanpakken van gebeurtenissen uit het verleden, het huidige leed en toekomstige situaties.

Uitgebreid onderzoek ondersteunt de effectiviteit en het wordt wereldwijd veel gebruikt door clinici. De therapie bestaat uit acht fasen, waaronder beoordeling, ontwikkeling van vaardigheden, identificeren van doelen voor verwerking, gebruik van bilaterale stimulatie om doelen te verwerken en evaluatie van de vooruitgang.

Klik op de link voor meer inhoud.