EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) werd in 1987 ontwikkeld door Francine Shapiro. Shapiro merkte dat oogbewegingen negatieve emoties leken te verminderen die geassocieerd werden met verontrustende herinneringen. Ze voerde studies uit en ontwikkelde een standaardprocedure die oogbewegingen combineerde met andere behandelelementen, wat leidde tot de ontwikkeling van EMDR.

Shapiro voerde een casestudie en een gecontroleerde studie uit om de effectiviteit van EMDR te testen. In de gecontroleerde studie werden personen met traumatische herinneringen willekeurig toegewezen aan EMDR of een vergelijkbare procedure zonder oogbewegingen. EMDR resulteerde in significante dalingen in de waardering van stress en een toename in vertrouwen in positieve overtuigingen in vergelijking met de conditie zonder oogbewegingen.

EMDR: Snelle Resultaten Bij De Behandeling Van PTSS

Het is belangrijk op te merken dat Shapiro niet beweerde dat EMDR PTSS in één sessie kan genezen. Ze benadrukte dat het angst desensibiliseert, maar niet alle PTSS-symptomen wegneemt of copingstrategieën aanreikt. De gemiddelde behandeltijd was vijf sessies.

Andere gecontroleerde onderzoeken waarin verschillende therapieën voor PTSS werden vergeleken, werden in 1989 gepubliceerd. EMDR toonde effectiviteit in het bereiken van snelle resultaten, wat Shapiro ertoe bracht de therapie te onderwijzen aan bevoegde clinici. De trainingsbeperkingen werden in 1995 opgeheven nadat er meer gecontroleerde onderzoeken waren gepubliceerd en EMDR werd erkend als een effectieve behandeling voor PTSS.

EMDR Erkend: Therapie voor PTSS

EMDR is omgeven door controverse en wordt door critici als pseudowetenschap bestempeld. Er bestaan echter discussies over de interpretaties van de literatuur en de rol van oogbewegingen in EMDR.

De EMDR International Association (EMDRIA) is in 1995 opgericht om standaarden op te stellen voor training en praktijk in EMDR therapie. EMDR is uitgebreid onderzocht en heeft zijn effectiviteit bewezen bij de behandeling van PTSS, en het wordt erkend als een gevestigde therapiebenadering.

Gedetailleerde informatie vind je op de link.