EMDR therapie is een uitgebreide behandeling die verschillende elementen combineert om het effect te maximaliseren. Er worden aspecten uit het verleden, heden en de toekomst van de ervaringen van de cliënt behandeld. De therapie volgt een acht fasen aanpak.

Fase 1

Het afnemen van de voorgeschiedenis en het ontwikkelen van een behandelplan, het identificeren van doelen voor EMDR verwerking, waaronder verontrustende herinneringen en huidige situaties die emotioneel leed veroorzaken.

Fase 2

Ervoor zorgen dat de cliënt meerdere manieren heeft om met emotioneel leed om te gaan, het aanleren van beeldspraak en stressverminderingstechnieken voor gebruik tijdens en tussen sessies.

Fasen 3-6

Het identificeren van een doelwit en het verwerken ervan met behulp van EMDR-therapieprocedures, waarbij het visuele beeld van de cliënt gerelateerd aan de herinnering, negatieve zelfovertuigingen en bijbehorende emoties en lichamelijke sensaties worden betrokken. De cliënt identificeert ook een positieve overtuiging, waardeert deze en gaat aan de slag met EMDR-verwerking met bilaterale stimulatie.

Na elke stimulatie laat de cliënt zijn geest leeg en observeert zijn gedachten, gevoelens, beelden, herinneringen of sensaties. De therapeut kiest de volgende aandachtsfocus op basis van het verslag van de cliënt. Dit proces wordt binnen een sessie verschillende keren herhaald.

Als de cliënt geen last meer heeft van de beoogde herinnering, richt hij zich op de positieve voorkeursovertuiging en past deze zo nodig aan.

Fase 7

Afsluiting, waarbij de cliënt gedurende de week een logboek bijhoudt om al het gerelateerde materiaal te documenteren en de in fase 2 geleerde zelfkalmerende activiteiten te versterken.

Fase 8

De tot nu toe geboekte vooruitgang onderzoeken, alle relevante historische gebeurtenissen, huidige verontrustende incidenten en toekomstige gebeurtenissen die andere reacties vereisen, verwerken.

Deze behandelingsaanpak zorgt voor het oplossen van emotionele nood, inzicht in situaties en gedragsverandering. De duur van de behandeling hangt af van het aantal trauma's en de leeftijd waarop de posttraumatische stressstoornis (PTSS) begint.

Via deze link kun je meer gedetailleerde informatie vinden over EMDR-therapie.