Module Toekomstscenario's

Posttraumatische stressstoornis | Depressie | Herbelevingen van traumatische gebeurtenissen | Vermijden van dingen die met de gebeurtenis te maken hebben | Geïrriteerder/spannener voelen | Schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld | Somberheid | Concentratieproblemen | Onverklaarbare lichamelijke symptomen | Slaapproblemen | Angsten, paniek, angst, rusteloosheid | Stress | Motivatieproblemen | Eetproblemen | Chronische pijn | Verslavingen

Door middel van onze module "Toekomstscenario's" helpt ons programma gebruikers bij het identificeren van scenario's in hun hoofd over de toekomst - gebeurtenissen die nog niet hebben plaatsgevonden maar aanvoelen alsof ze dat voortdurend zullen doen. Deze gedachten, vergezeld van angsten over de toekomst en de scenario's die de geest creëert alsof ze al gebeurd zijn, worden in kaart gebracht. Het doel is om deze scenario's te verwerken met behulp van de EMDR-methode, zodat ze het individu niet langer storen in het heden. Dit wordt bereikt in combinatie met technieken die zelfemotieregulatie aanleren. Na het voltooien van de module kunnen individuen niet alleen hun emotionele regulatievaardigheden leren en verbeteren, maar er ook voor zorgen dat de verontrustende toekomstscenario's in hun hoofd niet langer onrust veroorzaken in het heden. Indien nodig worden de module "Huidige triggers" en de module "Ervaringen uit het verleden" in het proces opgenomen.

PROBEER DEZE MODULE GRATIS

emdrpotentieel. Categorie: Tag:

Welke voordelen kun je ervaren?

Het vermogen verwerven om met ongemakkelijke situaties om te gaan

Bevrijding van slechte ervaringen uit het verleden

Levenscyclusfunctionaliteit herstellen

Een gezonde benadering van situaties ontwikkelen

Doel

Sommige mensen ervaren intense angst, paniek en verdriet over de toekomst. Deze zorgen kunnen leiden tot angst, depressie en paniekaanvallen. Het doel van de module Toekomstscenario's is om gebruikers te helpen deze negatieve scenario's te desensibiliseren en opnieuw te verwerken, zodat ze deze kunnen overwinnen.

Resultaat

Door de module Toekomstscenario's realiseren gebruikers zich dat verontrustende gebeurtenissen, emoties en lichamelijke gewaarwordingen met betrekking tot de toekomst worden gereguleerd en dat ze er nu mee om kunnen gaan. Negatieve scenario's, nachtmerries en aanvallen met betrekking tot de toekomst houden op te bestaan. Ze worden bevrijd van de impact van verontrustende situaties en worden zich bewust van het heden en leven dit actief en effectief.

Moduleoverzicht

Tijdens deze week begint de gebruiker met het creëren van een veilige ruimte en het plannen van doelen voor de toekomst. De gebruiker identificeert doelen in een omgeving waar hij/zij zich comfortabel en veilig voelt en plant stappen om deze doelen te bereiken. Het creëren van een veilige ruimte en het plannen van doelen helpt de gebruiker om hun toekomstscenario's op een positievere manier vorm te geven.

Deze week werkt de gebruiker nauw samen met toekomstscenario's. De gebruiker identificeert negatieve of angstopwekkende toekomstscenario's en doet oefeningen om deze om te zetten in positievere en constructievere scenario's. Dit proces is gericht op het veranderen van denkpatronen en het versterken van een positieve mindset.

Tijdens deze week doet de gebruiker desensibilisatieoefeningen en versterkt hij zijn interne hulpbronnen. De gebruiker gebruikt desensibiliseringstechnieken om de emotionele last te verminderen die gepaard gaat met negatieve ervaringen uit het verleden. Tegelijkertijd onderzoekt en versterkt hij zijn interne hulpbronnen om toekomstige uitdagingen beter aan te kunnen.

In deze week gebruikt de gebruiker de lichtstraaltechniek tijdens opwerkingsoefeningen. De gebruiker verdiept de opwerking door een lichtstraal te volgen die geassocieerd wordt met een specifieke doelherinnering. De lichtstraal dient als visuele stimulus en helpt de gebruiker bij het bereiken van een groter bewustzijn en transformatie op zowel mentaal als emotioneel niveau.

Tijdens deze week identificeert de gebruiker een nieuw toekomstscenario en doet hij/zij desensibiliseringsoefeningen. De gebruiker selecteert een nieuw toekomstscenario dat gekoppeld is aan negatieve ervaringen uit het verleden en werkt aan het desensibiliseren ervan. Door desensibiliseringstechnieken te gebruiken, verminderen ze de emotionele last en zetten ze het proces in gang om de impact van het scenario te verzachten.

Deze week richt zich op het voortzetten van desensibilisatieoefeningen gerelateerd aan het doelscenario dat in de vorige week werd geïdentificeerd. De gebruiker onderzoekt en versterkt ook zijn interne hulpbronnen. Ze concentreren zich op empowerment en het bieden van ondersteuning door zich te richten op hun interne hulpbronnen.

Tijdens deze week gebruikt de gebruiker opwerkingstechnieken om emotionele lasten met betrekking tot toekomstscenario's te verwerken. Ze verminderen emotionele lasten die samenhangen met negatieve ervaringen uit het verleden en verwerken toekomstscenario's in een positiever mentaal kader. Er worden ademhalingsoefeningen gebruikt om stress te verminderen, mentale focus te verbeteren en ontspanning op te wekken.

Deze week identificeert de gebruiker een nieuw toekomstig doelscenario en neemt deel aan desensibilisatieoefeningen. De gebruiker selecteert een belangrijke herinnering die de gewenste toekomstige situatie vertegenwoordigt en werkt aan het desensibiliseren ervan. Door desensibiliseringstechnieken te gebruiken, verminderen ze de emotionele last die met de herinnering gepaard gaat en ondersteunen ze een positievere voorstelling van toekomstige scenario's.

Tijdens deze week gaat de gebruiker verder met de desensibilisatieoefeningen om de emotionele last in verband met toekomstige scenario's te verminderen. Ze verkennen en versterken ook hun interne hulpbronnen om hun vermogen om met toekomstige uitdagingen om te gaan te vergroten.

In deze week concentreert de gebruiker zich op desensibilisatieoefeningen om de emotionele last te verminderen die toekomstige scenario's met zich meebrengen. Door middel van aardingsoefeningen ontkoppelt de gebruiker negatieve emoties en stress van zijn lichaam, waardoor hij zich mentaal evenwichtiger en zekerder kan voelen. Deze oefeningen helpen de gebruiker zich krachtiger en stabieler te voelen.

Tijdens deze week gebruikt de gebruiker opwerkingstechnieken en ademwerk om emotionele lasten met betrekking tot toekomstscenario's te verwerken. Ze verwerken het gedesensibiliseerde toekomstscenario mentaal tot een positievere versie. Er worden ademhalingsoefeningen gebruikt voor stressvermindering, mentale focus en ontspanning.

In deze week identificeert de gebruiker een nieuwe doelherinnering die gerelateerd is aan toekomstige scenario's en gaat hij/zij aan de slag met desensibilisatie. De gebruiker selecteert een herinnering die een gewenste situatie vertegenwoordigt die belangrijk voor hem is in de toekomst. Door desensibiliseringstechnieken te gebruiken, verminderen ze de emotionele last die met deze doelherinnering gepaard gaat en ondersteunen ze een positievere voorstelling van toekomstige scenario's.

Tijdens deze week gaat de gebruiker door met desensibilisatie-oefeningen om de emotionele last in verband met toekomstige scenario's te verminderen. Desensibiliseringstechnieken worden gecombineerd met wandelactiviteiten om het lichaam te activeren, de geest te ontspannen en stress te verminderen. Tijdens het wandelen verwerkt de gebruiker toekomstige scenario's op een positievere manier en neemt hij afstand van emotionele lasten.

In deze week gaat de gebruiker verder met desensibilisatie-oefeningen om de emotionele last in verband met toekomstige scenario's te verminderen. Wandelactiviteiten en desensibiliseringstechnieken komen samen om fysieke beweging, mentale ontspanning en stressvermindering te bevorderen. De gebruiker laat emotionele lasten achter zich tijdens het wandelen en ondersteunt het zich op een positievere manier voorstellen van toekomstige scenario's.

Negatieve gedachten, zorgen en angsten over toekomstige scenario's worden verwerkt met behulp van oogbewegingen of andere stimuli. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)-technieken ondersteunen de gebruiker bij het mentaal en emotioneel focussen op toekomstige scenario's en het ontwikkelen van positieve gedachten met betrekking tot deze scenario's. Tijdens dit proces leert de gebruiker zich toekomstige scenario's op een gezondere, sterkere en bevredigendere manier voor te stellen. Tijdens dit proces leert de gebruiker zich toekomstige scenario's gezonder, sterker en bevredigender voor te stellen.

In deze week ontwikkelt de gebruiker de vaardigheden om toekomstscenario's te beheersen en te sturen. Ze realiseren zich dat ze de macht hebben om hun eigen toekomst vorm te geven en vergroten hun vermogen om actief toekomstscenario's te creëren. In dit stadium komt de sessie in het afsluitingsproces, waarbij de voortgang van de gebruiker wordt geëvalueerd. De sessie wordt positief afgesloten en de gebruiker wordt voorbereid op toekomstige doelen.

Duur

16 weken

Tijdsbesteding

15-45 min per dag

Taal

Engels
Nederlands