Module Traumatische ervaringen uit het verleden

Posttraumatische stressstoornis | Depressie | Herbelevingen van traumatische gebeurtenissen | Vermijden van dingen die met de gebeurtenis te maken hebben | Geïrriteerder/spannener voelen | Schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld | Somberheid | Concentratieproblemen | Onverklaarbare lichamelijke symptomen | Slaapproblemen | Angsten, paniek, angst, rusteloosheid | Stress | Motivatieproblemen | Eetproblemen | Chronische pijn | Verslavingen

Via onze module "Ervaringen uit het verleden" stelt ons programma gebruikers in staat om levensverhalen uit het verleden te identificeren die hen storen en om deze verhalen te verwerken met behulp van de EMDR-methode. Het doel is om ervoor te zorgen dat deze herinneringen het individu niet langer storen in het heden. Dit wordt bereikt in combinatie met technieken die zelfemotieregulatie aanleren. Na het voltooien van de module kunnen individuen hun vaardigheden op het gebied van emotieregulatie aanleren en verbeteren en ervoor zorgen dat herinneringen uit het verleden geen ongemak meer veroorzaken. Indien nodig worden de module "Huidige Triggers" en de module "Toekomstscenario's" in het proces opgenomen.

PROBEER DEZE MODULE GRATIS

emdrpast. Categorie: Tag:

Welke voordelen kun je ervaren?

Het vermogen verwerven om met ongemakkelijke situaties om te gaan

Bevrijding van slechte ervaringen uit het verleden

Levenscyclusfunctionaliteit herstellen

Een gezonde benadering van situaties ontwikkelen

Doel

Het doel is dat gebruikers een beter begrip krijgen van de bronnen en oorzaken van hun huidige onrust door het opwerken van triggerende herinneringen met behulp van de EMDR module. Er wordt van hen verwacht dat ze deze herinneringen functioneel maken en het vermogen ontwikkelen om hun emoties zelf te reguleren wanneer ze getriggerd worden.

Resultaat

Na het afronden van de module zullen gebruikers merken dat de pijnlijke effecten van herinneringen uit het verleden geen macht meer over hen hebben. Ze hebben nieuwe middelen verworven om met uitdagende gebeurtenissen in hun leven om te gaan en het vermogen om zichzelf te reguleren. Als er nog steeds verontrustende triggers in hun huidige leven zijn, is het aan te raden om verder te gaan met de module Huidige triggers.

Moduleoverzicht

Emotioneel evenwicht is cruciaal voor het behoud van emotioneel welzijn. In deze fase leren gebruikers vaardigheden voor emotieregulatie en mindfulness technieken om emotionele reacties te identificeren, te begrijpen en te beheersen. Daarnaast wordt er begeleiding gegeven om gebruikers te helpen specifieke herinneringen te identificeren waaraan ze met EMDR willen werken. Deze herinneringen dienen als de focus van hun doelen en sturen hun vooruitgang. De Verleden Traumatische Ervaringen EMDR module dient als een gespecialiseerd hulpmiddel om de effecten van vroegere traumatische ervaringen te verminderen.

De stap "Initiëren van Geheugen Desensitisatie en Ontwikkelen van Adaptieve Gewoonten" in de EMDR module is een belangrijke stap in het desensitiseren van traumatische herinneringen uit het verleden en het ontwikkelen van nieuwe gezonde gewoonten.

In dit stadium worden de herinneringen gekozen die verwerkt moeten worden en wordt begonnen met het desensibiliseren van deze herinneringen. De Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) techniek wordt gebruikt om de emotionele lading van de herinneringen te verminderen en hun impact te verminderen. Door te focussen op de zintuiglijke details van de herinnering proberen gebruikers de intense emotionele effecten te verminderen.

Het desensibilisatieproces biedt gebruikers technieken om de emotionele last van hun traumatische herinneringen te verminderen. Gebruikers leren effectieve methoden zoals visualisatie, auditieve blootstelling en andere benaderingen om de intense emotionele effecten van hun herinneringen te verminderen. Tijdens dit proces beginnen gebruikers zich veiliger en comfortabeler te voelen.

Tegelijkertijd helpt de fase van het installeren van hulpbronnen gebruikers bij het verkennen van hun interne sterke punten en ondersteunende hulpbronnen. Ons programma biedt effectieve methoden voor gebruikers om hun interne hulpbronnen nieuw leven in te blazen en te versterken. Deze interne hulpbronnen bieden steun en vertrouwen in moeilijke tijden. Door ons programma krijgen gebruikers toegang tot hun interne hulpbronnen en bereiken ze een evenwichtigere en gezondere mentale en emotionele toestand.

Het opwerkingsproces stelt gebruikers in staat om hun traumatische herinneringen beter te begrijpen en ze vanuit een gezonder perspectief te verwerken. Ons programma biedt begeleidende stappen voor gebruikers om hun traumatische herinneringen te herzien, gedachten en emoties die met deze herinneringen gepaard gaan opnieuw te evalueren en een nieuw perspectief te ontwikkelen.

Ademwerk helpt gebruikers om ontspanning en kalmte te ervaren. Ons programma leert gebruikers diepe ademhalingstechnieken, mindfulnessoefeningen en meditatie als ademwerkpraktijken. Deze technieken verminderen stress, vergroten de mentale helderheid en helpen gebruikers een meer evenwichtige mentale en emotionele toestand te bereiken.

De duur van het voortzetten van deze verwerkingsfase hangt af van de ervaring van het individu. Gebruikers begeleiden hun eigen genezingsproces met de steun en begeleiding die ons programma biedt en kunnen doorgaan met deze fase totdat ze hun doelen hebben bereikt.

De fase "Identificatie van een nieuw doelgeheugen en desensibilisatie" stelt onze gebruikers in staat om controle te nemen over hun eigen proces en zich te richten op hun gekozen doelgeheugen. We voorzien hen van de nodige hulpmiddelen om effectief met de gekozen herinnering te werken. Door ons programma kunnen gebruikers de gekozen herinnering desensibiliseren, met minder emotionele intensiteit ervaren, hun interne bronnen versterken en een gezondere mentale en emotionele toestand bereiken.

Onze gebruikers blijven tijdens het programma dieper werken met hun geselecteerde doelgeheugen. Het desensibilisatieproces is erop gericht om gebruikers te helpen hun emotionele reacties in verband met de gekozen herinnering te verminderen en er minder gevoelig voor te worden. Door desensibiliseringstechnieken te gebruiken, kunnen gebruikers hun herinneringen objectiever observeren, emotionele lasten verlichten en de negatieve effecten van het verleden verminderen.

Het desensibilisatieproces kan echter per gebruiker verschillen. De ervaring van elk individu is uniek en de persoonlijke reis van genezing kan in verschillende tempo's verlopen. Ons programma moedigt gebruikers aan om de individuele aard van dit proces te begrijpen en in hun eigen tempo verder te gaan.

De fase van "Reprocessing en ademwerk" stelt onze gebruikers in staat om dieper in hun nieuwe doelgeheugen te duiken en diepgaande zelfgenezing te vergemakkelijken. Ons programma ondersteunt interne genezing door het combineren van opwerkingstechnieken en ademwerk. Gebruikers verminderen de negatieve effecten van hun gekozen herinnering, laten emotionele lasten los en bereiken een positievere mentale en emotionele staat terwijl ze aan hun gekozen herinnering werken.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen zich te concentreren op het verder werken met de herinnering door deze te selecteren uit hun lijst met doelgeheugens. Deze nieuw gekozen herinnering kan een ervaring weerspiegelen waarbij de gebruiker op zoek is naar diepere ontspanning, begrip of empowerment. Ons programma begeleidt gebruikers om de betekenis van deze herinnering te begrijpen, de emotionele impact ervan te identificeren en zich te concentreren op het desensibilisatieproces.

Desensibilisatieoefeningen helpen gebruikers om hun geselecteerde doelherinnering met verminderde emotionele intensiteit te ervaren. Met behulp van de technieken die in de voorgaande weken zijn geleerd, helpt ons programma gebruikers om de emotionele impact van de herinnering te verminderen. Gebruikers kunnen hun herinneringen objectiever observeren, ervaren minder stress en angst en activeren hun interne bronnen om een positievere mentale toestand te bereiken.

Tijdens deze week gaan gebruikers verder met desensibilisatieoefeningen met hun gekozen doelherinnering, waardoor hun emotionele reacties nog meer verminderen. Gebruikers kunnen hun herinneringen objectiever observeren, de negatieve effecten van het verleden verder verminderen en hun interne hulpbronnen versterken. Ons programma begeleidt gebruikers om de desensibiliseringstechnieken en de processen voor het installeren van hulpbronnen verder uit te diepen, zodat ze in hun eigen tempo vooruitgang kunnen boeken.

Desensibilisatie richt zich op het verminderen van emotionele reacties die geassocieerd worden met de gekozen doelherinneringen. Desensibilisatie is echter niet alleen een mentale oefening; het lichaam maakt ook deel uit van de emotionele ervaring en daarom is een aardingsoefening een aanvulling op het desensibilisatieproces.

Een aardingsoefening helpt gebruikers in contact te komen met hun lichaam en het huidige moment te ervaren. Deze oefeningen omvatten vaak technieken zoals ademwerk, meditatie of lichaamsbewustzijn. Gebruikers passen deze technieken toe om spanning, stress en angst in hun lichaam te verminderen.

Tijdens deze fase blijven gebruikers emotionele lasten verlichten door eerder verwerkte doelherinneringen opnieuw te bekijken. Het opwerkingsproces stelt gebruikers in staat om zich te concentreren op hun herinneringen, emotionele reacties te observeren en deze reacties op een meer constructieve en gezonde manier te verwerken.

Ademwerk blijft een essentieel hulpmiddel tijdens deze fase. Gebruikers gaan door met het oefenen van diepe ademhaling en gebruiken ademtechnieken die de verbinding tussen lichaam en geest versterken, wat verdere ontspanning bevordert.

Naarmate gebruikers meer vertrouwd raken met en vertrouwen krijgen in de gekozen doelherinneringen en het opwerkingsproces, boeken ze meer zelfvertrouwen en bewustzijn.

"Nieuwe doelherinneringen identificeren en desensibiliseren" is een terugkerend onderdeel van ons programma. Deze fase biedt gebruikers de mogelijkheid om een nieuwe doelherinnering te selecteren en het desensibilisatieproces voort te zetten.

Tijdens deze fase kiezen gebruikers een nieuwe doelherinnering na de eerder verwerkte herinneringen. Deze selectie stelt gebruikers in staat om persoonlijke en emotionele doelen in hun therapeutische proces op te nemen.

Het desensibilisatieproces is erop gericht om de emotionele last die gepaard gaat met de nieuw gekozen doelherinnering te verminderen. Gebruikers gebruiken verschillende technieken om hun emotionele reacties met betrekking tot deze herinnering op een gezondere manier te observeren en te verwerken.

De titel "Desensitisatie en Wandelen" vertegenwoordigt een fase in ons EMDR programma. Deze fase biedt gebruikers de mogelijkheid om wandelen te gebruiken als therapeutisch hulpmiddel om het desensibilisatieproces te ondersteunen en de lichaam-geest verbinding te versterken.

Tijdens deze fase gebruiken gebruikers wandelen als een therapeutisch hulpmiddel om emotionele reacties te verlichten die geassocieerd worden met een specifieke doelherinnering. Wandelen ondersteunt het desensibilisatieproces door de ontspanning en mentale focus die mogelijk worden gemaakt door fysieke beweging.

De fase "Desensibilisatie en wandelen" ondersteunt gebruikers bij het opnemen van fysieke beweging in het therapieproces en het loslaten van emotionele lasten. Deze fase is een belangrijke stap naar emotionele genezing en positieve transformatie.

We streven ernaar om onze gebruikers te helpen zich meer op hun gemak te voelen en een meer emotioneel evenwichtige staat te bereiken tijdens deze fase van ons programma.

"Reprocessing and Grounding Exercise" vertegenwoordigt de laatste fase van het opwerkingsproces in ons EMDR programma. Deze fase stelt gebruikers in staat om grondingsoefeningen te gebruiken om de verwerking van de doelherinneringen te verdiepen, een evenwicht tot stand te brengen en het proces van emotionele genezing te voltooien.

Tijdens deze fase concentreren gebruikers zich op de eerder verwerkte doelherinneringen terwijl ze grondingsoefeningen doen om zich meer bewust te worden van hun lichaam en omgeving.

De "Integratie, Controle en Sessie Afsluiting" fase vertegenwoordigt de laatste stap van ons EMDR programma. Deze fase is bedoeld voor de gebruiker om de verwerking af te ronden, controle te krijgen over ervaringen uit het verleden en de therapiesessie goed af te sluiten.

In deze fase richt de gebruiker zich op het versterken van de controle over de verwerkte herinneringen. Ze beseffen dat ervaringen uit het verleden hun impact hebben verminderd en dat ze zich nu sterker op de toekomst kunnen richten. Dit vergroot het zelfvertrouwen van de gebruiker en stelt hem in staat zich te richten op positieve veranderingen in zijn leven.

Sessieafsluiting maakt ook deel uit van deze fase. De therapiesessie houdt in dat de gebruiker een specifieke periode wijdt aan het focussen op therapeutisch werk en het voltooien van het verwerkingsproces. Aan het einde van de sessie is het de bedoeling dat de gebruiker een staat van ontspanning, evenwicht en verbeterd welzijn bereikt.

Ons programma biedt verschillende hulpmiddelen om de gebruiker in deze fase te ondersteunen. Deze kunnen bestaan uit afsluitingsrituelen, ontspanningstechnieken of het versterken van positieve gedachten voor de toekomst. De gebruiker sluit de therapiesessie af met een gevoel van vertrouwen en veiligheid.

De fase "Verleden, Controle en Sessieafsluiting" stelt de gebruiker in staat om vooruit te gaan naar een gezondere toekomst, waarmee het therapieproces wordt afgerond. Deze fase ondersteunt de gebruiker om controle te krijgen over ervaringen uit het verleden en om de manager van zijn eigen leven te worden.

Duur

16 weken

Tijdsbesteding

15-45 min per dag

Taal

Engels
Nederlands