Huidige Triggers Module

Posttraumatische stressstoornis | Depressie | Herbelevingen van traumatische gebeurtenissen | Vermijden van dingen die met de gebeurtenis te maken hebben | Geïrriteerder/spannener voelen | Schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld | Somberheid | Concentratieproblemen | Onverklaarbare lichamelijke symptomen | Slaapproblemen | Angsten, paniek, angst, rusteloosheid | Stress | Motivatieproblemen | Eetproblemen | Chronische pijn | Verslavingen

Door middel van onze module "Huidige Triggers" helpt ons programma gebruikers bij het identificeren van mensen, gebeurtenissen, situaties, voorwerpen, enz. in het heden die hun dagelijks leven triggeren en uitdagend maken. Het doel is om deze triggers te verwerken met behulp van de EMDR-methode, zodat ze het individu niet langer storen. Dit wordt bereikt in combinatie met technieken die zelfemotieregulatie aanleren. Na het voltooien van de module, kunnen individuen niet alleen hun emotionele regulatievaardigheden leren en verbeteren, maar ook situaties die hen in het heden triggeren beheersen en overwinnen. Indien nodig worden de module "Ervaringen uit het verleden" en de module "Toekomstscenario's" in het proces opgenomen.

PROBEER DEZE MODULE GRATIS

emdrcurrent. Categorie: Tag:

Welke voordelen kun je ervaren?

Het vermogen verwerven om met ongemakkelijke situaties om te gaan

Bevrijding van slechte ervaringen uit het verleden

Levenscyclusfunctionaliteit herstellen

Een gezonde benadering van situaties ontwikkelen

Doel

In het dagelijks leven kunnen bepaalde gebeurtenissen, situaties, mensen, beelden, geluiden, enz. fungeren als "triggers" die het mensen moeilijk maken om door te gaan met hun leven. Deze triggers kunnen ervaringen zijn zoals kortademigheid, iemand tegenkomen die je niet wilt zien, aan boord gaan van een vliegtuig, spreken voor een menigte of autorijden. Het doel van de module Huidige triggers is om gebruikers te helpen deze moeilijke situaties te overwinnen.

Resultaat

Gebruikers worden zich ervan bewust dat de triggers die hen vroeger beïnvloedden niet langer macht over hen hebben. Ongemakkelijke situaties worden opgelost en gebruikers kunnen nu op een gezonde manier in het huidige moment leven. Ook al zijn eerdere triggers aangepakt, toch kunnen gebruikers nieuwe triggers tegenkomen in hun levenservaringen. Ze hebben echter geleerd hoe ze deze kunnen overwinnen met behulp van de module Huidige triggers.

Moduleoverzicht

De eerste stap in de Actuele Triggers Module is dat de gebruiker een veilige ruimte creëert en zijn doelen plant.

De gebruiker creëert een veilige ruimte waar hij zich comfortabel en gesteund voelt. Deze ruimte kan zowel een mentale als een fysieke ruimte zijn. De gebruiker identificeert een plek die hem kalmeert, een gevoel van veiligheid geeft en ontspanning bevordert. Deze veilige ruimte helpt de gebruiker om te gaan met stressvolle of triggerende situaties.

Doelplanning maakt ook deel uit van deze fase. De gebruiker identificeert de doelen die hij/zij tijdens het therapieproces wil bereiken en maakt daar plannen voor. Deze doelen kunnen op verschillende gebieden liggen, zoals het verbeteren van de huidige situatie van de gebruiker, het veranderen van negatieve gedachten en gedrag of het aannemen van een gezondere levensstijl. De gebruiker stelt realistische, meetbare en haalbare doelen.

Het programma biedt de gebruiker verschillende hulpmiddelen om hem te begeleiden tijdens deze fase. Deze hulpmiddelen kunnen visuele hulpmiddelen, audio-instructies of planningshulpmiddelen zijn. De gebruiker wordt ondersteund en begeleid bij het creëren van een veilige ruimte en het plannen van zijn doelen.

Het creëren van een veilige ruimte en het plannen van doelen is een belangrijke stap voor de gebruiker om te beginnen en zich te concentreren op zijn of haar therapietraject. Deze fase stelt de gebruiker in staat om een veilige basis op te bouwen en ondersteunt zijn vooruitgang door doelen te stellen en eraan te werken.

Ons programma begeleidt de gebruiker bij het creëren van een veilige ruimte en helpt hen bij het plannen van hun doelen in deze fase. De gebruiker voelt zich gesteund bij het begin van zijn therapietraject en raakt gemotiveerd om positieve veranderingen door te voeren.

Het onderdeel "Werken met triggers in het dagelijks leven" vertegenwoordigt de tweede stap van de module Huidige triggers. Het doel van deze stap is om de gebruiker te helpen leren omgaan met triggers in het dagelijks leven.

De gebruiker ontwikkelt een bewust bewustzijn om triggerende elementen die hij in zijn dagelijks leven tegenkomt te herkennen, op te merken en te begrijpen. Deze elementen kunnen specifieke mensen, plaatsen, gebeurtenissen, gedachten of emoties zijn. Door te observeren wanneer triggers zich voordoen en hoe ze reacties uitlokken, begint de gebruiker deze elementen beter te begrijpen.

Het programma voorziet de gebruiker van technieken om copingvaardigheden te ontwikkelen om met triggerende elementen om te gaan. Deze technieken kunnen bestaan uit mindfulnessoefeningen, ademhalingstechnieken, emotieregulatiestrategieën of cognitieve herstructurering. Door het toepassen van deze technieken leert de gebruiker hoe hij triggers kan identificeren, hun impact kan verminderen en gezondere reacties kan ontwikkelen.

De paragraaf "Desensibilisatie en installatie van hulpbronnen" vertegenwoordigt de derde stap van de Huidige Triggers Module. Deze stap omvat het identificeren van triggerende elementen in het huidige moment en het uitvoeren van desensibilisatie met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) voor een geselecteerd triggerend element. Gebruikers kunnen indien nodig ook gebruik maken van technieken om bronnen te installeren.

Onder begeleiding van het programma identificeert de gebruiker triggerende elementen in zijn huidige leven. Deze elementen kunnen omgevingsfactoren, gebeurtenissen, mensen of interne gedachten zijn. De gebruiker selecteert één triggerend element dat voor hem of haar het meest significant of verontrustend is en stelt dit in als doel voor desensitisatie met behulp van EMDR.

Het opwerkingsproces stelt de gebruiker in staat om zijn relatie met de gekozen actuele trigger op een gezondere manier te reguleren. De Light Beam techniek is een therapeutische techniek die dit proces ondersteunt. De gebruiker kan de huidige trigger objectiever verwerken door zijn ogen te richten op een lichtstraal of te werken met een andere stimulus. Dit proces vermindert de impact van de trigger, herstelt het emotionele evenwicht en verzacht de negatieve effecten.

In deze stap wordt de gebruiker aangemoedigd om een nieuwe triggerende herinnering te identificeren en aan desensibilisatie te doen gericht op die trigger. De gebruiker neemt een gemotiveerde stap om de impact van de verontrustende trigger op zichzelf te verminderen.

In dit stadium gaat de gebruiker aan de slag met desensibilisatie van de trigger die in het vorige stadium werd geïdentificeerd en installeert hij waar nodig ook hulpbronnen. Desensitisatiewerk heeft als doel de last van traumatische of verontrustende herinneringen te verlichten door erop te focussen. De installatie van hulpbronnen daarentegen is erop gericht om toegang te krijgen tot de interne krachtbronnen van de gebruiker en het emotionele evenwicht te herstellen. Dit proces ondersteunt de gebruiker om zich sterker en veiliger te voelen en biedt ondersteuning tijdens het hele therapieproces.

In deze stap begint de gebruiker de huidige triggerende prikkels te verwerken en wordt daarbij ondersteund door ademwerk. De gebruiker probeert de huidige triggerende prikkels objectiever te observeren en te verwerken door zich erop te richten. Ademwerk zorgt voor mentale en fysieke ontspanning en ondersteunt het emotionele evenwicht. Dit proces is erop gericht om de gebruiker te helpen op een gezondere manier om te gaan met triggerende prikkels en de negatieve effecten ervan te verminderen.

In deze stap identificeert de gebruiker een nieuwe prikkel en gaat hij/zij aan de slag met desensibilisatie gericht op die prikkel. De gebruiker selecteert een nieuwe externe of interne stimulus om zich tijdens het therapieproces op te richten. Desensibilisatiewerk heeft als doel de last van deze nieuwe prikkel te verminderen en het emotionele evenwicht te herstellen.

In deze fase gaat de gebruiker aan de slag met desensibilisatie van de geïdentificeerde trigger en gebruikt hij ook de resource installatietechniek. De gebruiker identificeert sterke, ondersteunende en kalmerende hulpbronnen en richt zich op deze hulpbronnen om positieve emotionele ervaringen te versterken. Het proces van het installeren van hulpbronnen activeert de interne hulpbronnen van de gebruiker, waardoor hij zich krachtiger, vrediger en evenwichtiger kan voelen.

Tijdens deze week gaat de gebruiker verder met desensibilisatie en richt zich ook op een aardingsoefening. De aardingsoefening is een methode die de gebruiker helpt zich veilig, in balans en verbonden te voelen. De gebruiker ontwikkelt vaardigheden om een verbinding met het lichaam tot stand te brengen, de energiebalans te handhaven en een gezonde verbinding met het huidige geheugen tot stand te brengen.

Tijdens deze week doet de gebruiker aan reprocessing en oefent hij/zij met ademwerk. De gebruiker bereikt diepe ontspanning en emotioneel evenwicht met behulp van ademtechnieken. Ademwerk vermindert stress, kalmeert de geest en helpt de gebruiker zich meer te concentreren op het verwerkingsproces.

In deze fase identificeert de gebruiker een nieuwe doeltrigger en gaat hij aan de slag met desensibiliseringswerk gericht op die trigger. De gebruiker selecteert een nieuwe herinnering om zich tijdens het therapieproces op te richten en streeft ernaar de negatieve effecten die met die herinnering gepaard gaan te verminderen. Tijdens het desensibilisatiewerk probeert de gebruiker de emotionele last van de doelherinnering te verminderen en het emotionele evenwicht te herstellen.

Tijdens deze week richt de gebruiker zich op desensibilisatie tijdens het wandelen. De gebruiker versterkt de desensibilisatie door tijdens de wandeling een band op te bouwen met de doelherinnering. Wandelen, samen met fysieke activiteit, verbetert het mentale en emotionele welzijn.

Tijdens deze week richt de gebruiker zich op desensibilisatie tijdens het wandelen. De gebruiker versterkt de desensibilisatie door tijdens de wandeling een band op te bouwen met de doelherinnering. Wandelen, samen met fysieke activiteit, verbetert het mentale en emotionele welzijn. De gebruiker kan ook de kalmerende effecten ervaren van het in de natuur zijn.

Tijdens deze week richt de gebruiker zich op opwerkingswerk terwijl hij een aardingsoefening doet. De gebruiker doet aardingsoefeningen om een verbinding met de grond tot stand te brengen en de energiestroom in balans te brengen. Deze oefeningen helpen het gevoel van veiligheid, vrede en balans te versterken. Ze vergemakkelijken ook een grotere focus op het verwerkingsproces.

Tijdens deze week bereikt de gebruiker de laatste fase van het verwerkingsproces en concentreert hij zich op het huidige moment. De gebruiker gebruikt technieken om zijn gevoel van controle te versterken en de effecten van het desensibilisatiewerk te versterken. Met de afsluiting van de sessie rondt de gebruiker het therapieproces af en streeft hij ernaar om de vaardigheden die hij heeft opgedaan om zijn emotioneel welzijn te verbeteren, mee te nemen in zijn dagelijks leven.

Opmerking: De doorlooptijd van het programma kan variëren afhankelijk van individuele behoeften en vooruitgang. De weken worden alleen gebruikt als een algemene tijdslijn.

Duur

16 weken

Tijdsbesteding

15-45 min per dag

Taal

Engels
Nederlands