Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), travmatik anıların neden olduğu sıkıntıyı hafifletmek için tasarlanmış bir psikoterapi tedavisidir. Danışan duygusal olarak rahatsız edici materyale odaklanırken göz hareketleri, elle dokunma veya ses uyarımı gibi harici uyaranlar kullanır.

EMDR terapisi, travmatik anılara erişmeyi ve bu anıları işleyerek adaptif çözüme ulaşmayı amaçlar; bu da sıkıntının azalması, olumsuz inançların yeniden oluşması ve fizyolojik uyarılmanın azalması ile sonuçlanır.

Terapi üç aşamalı bir protokol izler: geçmiş olayları ele almak, mevcut sıkıntılı koşulları hedeflemek ve gelecekteki olayların hayali şablonlarını dahil etmek. EMDR terapisi kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve çeşitli kuruluşlar tarafından travma için etkili bir tedavi olarak kabul edilmiştir. Tedavi, öykü alma, beceri geliştirme, hedef belirleme, iki taraflı uyarım kullanarak hedeflerin işlenmesi, kapanış ve ilerleme değerlendirmesi dahil olmak üzere sekiz aşamadan oluşur.

Daha basit bir ifadeyle; EMDR terapisi, insanların travmatik deneyimlerin neden olduğu duygusal sıkıntılardan iyileşmelerine yardımcı olan bir psikoterapi türüdür. Travmatik anıları işlemek ve adaptif çözümü teşvik etmek için göz hareketleri gibi teknikler kullanır. Terapi, geçmiş olayları, mevcut sıkıntıyı ve gelecekteki durumları ele almaya odaklanır.

Kapsamlı araştırmalar etkinliğini desteklemektedir ve dünya çapında klinisyenler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Terapi, değerlendirme, beceri geliştirme, işleme için hedefleri belirleme, hedefleri işlemek için bilateral stimülasyon kullanma ve ilerlemeyi değerlendirme dahil olmak üzere sekiz aşamadan oluşur.

Daha fazla içerik için lütfen linke tıklayınız.